مهندسی کشاورزی- دام و طیور

اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

فهرست مطالب :

چكیده

مقدمه

اصول HACCP

مراحل
اجرای
HACCP

كاربرد
سیستم
HACCP در بهداشت گوشت مرغ

مزایا
و معایب كاربرد سیستم
HACCP
در صنعت پرورش مرغ گوشتی

 منابع

 

قسمتی از متن :

با
گسترش ارتباطات و پدیده ی جهانی شدن، نیاز ارتباط در كشورمان نیز احساس می گردد.
این ارتباطات تابع قوانینی است كه برای تمام كشورها تدوین گردیده و نادیده گرفتن
آن امكان پذیر نمی باشد. روابط تجاری در آینده تابع قوانین وضع شده توسط سازمان
تجارت جهانی(
WTO)
صورت خواهد گرفت و رعایت استانداردهای بین المللی در مورد كالاهای تجاری امری
اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر بسیاری از كشورهای جهان به عضویت این سازمان
درآمده اند و بسیاری دیگر، منجمله ایران، درخواست خود را برای عضویت در این سازمان
ابلاغ كرده اند. كشورهای در حال توسعه 10 سال از زمان ارائه ی درخواست عضویت، وقت
دارند تا بتوانند خود را با شرایط تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی وفق دهند.
مهمترین اصل این سازمان ایجاد شرایط یكسان برای تولیدكنندگان می باشد، چرا كه
زمانی رقابت معنا پیدا می كند كه شرایط تولید برای تمام  رقبا یكسان باشد. كشوری مثل ایران كه سیستم
پرداخت یارانه از طرف دولت می باشد، واضح است كه تولیدكنندگان می توانند محصولات
خود را ارزانتر از رقبای خود در سایر كشورها تولید نمایند. براساس قانون سازمان
تجارت جهانی ورود و خروج كالاهای تجاری بدون هیچ محدودیتی و براساس تعرفه های
تعیین شده انجام خواهد شد. بدین معنی كه ورود و خروج كالاهای تجاری مجاز، آزاد
خواهد بود. در این شرایط قیمت و كیفیت محصول فاكتور تعیین كننده می باشد. یعنی
تولیدكننده ای كه بتواند محصول خود را ارزانتر و با كیفیت بالاتر عرضه نماید پیروز
می گردد.

شناخت
سیستم
HACCP، اصول و كاربرد آن در صنعت غذا امری
ضروری می باشد چرا كه
HACCP
یك سیستم آگاهی دهنده ی مداوم و جامع درباره ی ایمنی غذا است كه برای پیش گیری از
پیشرفت خطرات در صنعت طراحی شده و بنابراین درجه ی بالایی از ایمنی غذا را تضمین
می كند. با كاربرد سیستم
HACCP
می توان از فساد محصولات و به هدر رفتن آنها جلوگیری كرده و اقتصاد جامعه را بهبود
بخشید.(3)

HACCP)Hazard
Analysis Critical Control Point
) 
یك مطالعه ی سیستماتیك روی اجزای تشكیل دهنده ی محصول غذایی، شرایط فرآیند،
حمل و نقل، انبارداری، بسته بندی، توزیع و مصرف توسط مصرف كننده را در بر می گیرد.
این آنالیز اجازه می دهد كه در جریان فرآیند نواحی حساس را كه خطرآفرین هستند
شناسایی كنیم. با این اطلاعات قادر خواهیم بود كه نقاط كنترل بحرانی در سیستم را
تعیین كنیم. یك نقطه ی كنترل بحرانی هر نقطه از زنجیره تولید غذایی است كه فقدان
كنترل در آن نقطه منجر به  خطر ایمنی غذایی
می شود كه غیرقابل پذیرش است.(3)

سیستم HACCP
اولین بار در سال 1959 توسط كمپانی
PILLSBURY
به عنوان یك ابزار مدیریت برای تضمین تولید محصولات سالم برای عرضه به ناسا
NASA اجرا شد و بعد از آن در سال 1973، FDA سیستم HACCP را به طور ثبت شده بنا كرد (5 و 10).
در این بررسی، اصول و مراحل سیستم
HACCP ،
رابطه ی آن با
TQM) Total Quality
Management
) و كاربرد HACCP
در صنعت پرورش مرغ گوشتی مورد بحث قرار می گیرد.

دانلود فایل

دانلود فایل”اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی”